มองการณ์ไกล

โยงสายใย จิตแพทย์ไทย

สมาคมจิตแพทย์
แห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านสู่เว็บไซต์สมาคมฯ
ศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์

ศ.นพ.ชวนันท์ ชาญศิลป์

นายกสมาคมฯ

ประชุมวิชาการขององค์กรที่เกี่ยวข้อง

Image

ชมรมต่างๆ

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
Client 7
Client 8
Image
Image

เราทำอะไรบ้าง

เป็นสื่อ เชื่อมโยง จิตแพทย์ไทย

เชื่อมโยง เป็นเครือข่าย จิตแพทย์ ทั่วประเทศไทย

ความรู้เกี่ยวกับโรคไบโพล่าร์ (Bipolar)สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย