ติดต่อเรา

Image

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
กองจิตเวชและประสาทวิทยา
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
315 ถ. ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400

[+66] - 02- 640 - 4488
[+66] - 081- 923 - 0162
Fax.02-6404488

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.