บทความพิเศษ เนื่องในวันวาเลนไทน์ จิตแพทย์แนะวิธีรักอย่างสร้างสรรค์

           แพทย์หญิงปริชวัน จันทร์ศิริ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กล่าวถึงความรักของวัยรุ่นว่า ความรักของวัยรุ่นตอนต้นและวัยรุ่นตอนปลายนั้นแตกต่างกัน เนื่องจากวัยรุ่นตอนต้น เป็นความรักที่ตอบสนองความสุขในปัจจุบัน เมื่อมีความรักและรู้สึกเพลิดเพลินอิ่มเอิบ ต้องการค้นหาตัวเอง และเป็นการสะท้อนภาพตัวเองจากคนอื่น รวมทั้งการต้องการการยอมรับจากคนรอบข้าง อย่างเช่นเพื่อนในกลุ่มมีแฟน ตัวเองจึงอยากมีแฟนบ้าง ส่วนรักของวัยรุ่นตอนปลายรวมถึงวัยทำงานตอนต้นนั้น เป็นการรักเพื่อให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของความผูกพัน รู้จักตัวเองและมองภาพตัวเองในระยะยาว มีความเป็นเพื่อนระหว่างกัน ส่วนความเพลิดเพลินและการยอมรับจะเป็นประเด็นรอง สำหรับวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อให้เกิดความรักอย่างสร้างสรรค์นั้น ประการแรกให้มองความรักเป็นเรื่องที่ดีและมีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิดหรือคนที่กำลังจะสิ้นลมหายใจ ประการต่อมาต้องรู้จักรักตัวเอง กล่าวคือ มองเห็นคุณค่าของตัวเอง พอใจในความเป็นตัวเอง ยอมรับในแบบอย่างที่ตัวเองเป็นและมีความสุขในสิ่งที่เราเป็น จากนั้น เราก็รู้จักรักคนอื่นได้ นั่นคือ เปิดใจยอมรับคนอื่น เคารพในความเป็นตัวเขาแล้วจะเริ่มรักคนอื่นได้ นอกจากนี้ก็ควรใส่ใจเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวด้วย เมื่อมีความรักแล้วก็ประพฤติตัวไปในทางที่สร้างสรรค์ และมีสติใช้ความรักนำทางไปในทางที่ถูกที่ควร

(คัดจาก หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 บทความชื่อ รักอย่างมีสติและสร้างสรรค์ หน้า C1)