bipolarตำราโรคไบโพลาร์

จัดพิมพ์โดย : สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

บรรณาธิการ : ธวัชชัย ลีฬหานาท, สรยุทธ วาสิกนานนท์

จำนวนหน้า : 408 หน้า

ปีที่พิมพ์ : พฤศจิกายน 2549

ISBN : 974-93177-2-6

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ (PDF 2.7 Mb)