ข่าวฉบับที่ 2/2565 วันที่ 1 สิงหาคม พศ.2565

ตามที่มีการถอดกัญชาจากยาเสพติดโดยกฎกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาพบว่ามีการใช้กัญชาจนเกิดอันตรายทั้งด้านสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ตลอดจนเกิดปัญหากับเด็กและเยาวชนตามที่เป็นข่าว สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยจึงขอให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีมาตรการเพื่อลดปัญหาดังกล่าว ดังนี้

1. ขอให้ประกาศให้ส่วนช่อดอกของกัญชาเป็นสารเสพติดเนื่องจากมีปริมาณสาร THC (Tetrahydrocannabinol) สูงทำให้เกิดการเมา และบางรายมีอาการประสาทหลอน ตลอดจนทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะจนอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

2. ขอให้ประกาศให้การสูบกัญชาไม่ว่าในที่สาธารณะหรือที่ส่วนตัวเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เพื่อความชัดเจนของนโยบายว่าไม่ใช้เพื่อสันทนาการ นอกจากนี้การสูบนั้นผู้สูบมักใช้ส่วนของกัญชาที่มีปริมาณสาร THC (Tetrahydrocannabinol) สูงซึ่งเป็นอันตรายได้ไม่ว่าจะสูบในที่สาธารณะหรือที่ส่วนตัว

3. ควรกำหนดให้การใช้กัญชาทางการแพทย์ ต้องกระทำโดยมีใบสั่งยาแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ เนื่องจากมีความสับสนของข่าวสารเรื่องโรคหรือภาวะที่ควรใช้ จนทำให้ประชาชนทั่วไปอาจจะใช้เองจนเกิดอันตรายได้

4. ขอให้ทางราชวิทยาลัยแพทย์สาขาต่างๆ และกระทรวงสาธารณสุข ช่วยกันให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสียของกัญชา เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาชน เนื่องจากมีการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนปรากฎตามช่องทางต่างๆ

หมวดหมู่รอง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บทความทางด้านจิตเวช