อ.พีรพนธ์ ประชาสัมพันธ์มาว่า โครงการ Young Psychiatrist Leadership Program ยังรับสมัครอยู่ครับ

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์พัฒนาศักยภาพของจิตแพทย์รุ่นใหม่ (อายุไม่เกิน 45 ปี) ในการพัฒนาวิสัยทัศน์งานสุขภาพจิต การเป็นผู้นำด้านสุขภาพจิตและจิตเวช โดยมีจิตแพทย์อาวุโสเป็นพี่เลี้ยง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการศึกษาดูงาน และสร้างบทบาทชุมชนวิชาการระหว่างประเทศ โดยจะมีการฝึกอบรมเป็น 3 ระยะต่อเนื่อง ได้แก่ 11-13 มีนาคม, 29 เมษายน-1 พฤษภาคม และช่วงมิถุนายน จะมีการศึกษาดูงานที่มาเลเซีย อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ และใบสมัคร ที่นี่ ติดต่อสมัครได้ที่แพทย์หญิงสมรัก ชูวานิชวงศ์