วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจ ศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก ปี 2554 หมดเขต 31 มีนาคม นี้

ด้วยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดรับสมัครผู้สนใจ ศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2554 โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 รวม 4 หลักสูตรดังนี้


1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
4.หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ 0-2218-8193 หรือที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ในวันและเวลาราชการ