กลุ่มงานจิตเวช สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ร่วมกับ ชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Neuropsychiatry of stroke : update 2011 วันที่ 23-24 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร ตึกอำนวยการ สถาบันประสาทวิทยา ถนนราชวิถี กทม. รายละเอียดอ่านได้ที่เว็บไซท์ของชมรมฯ (ด่วน! ลงทะเบียนก่อน 31 มค.54 นี้ ในราคาพิเศษ)