กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ
พลโท นายแพทย์ อรุณ เชาวนาศัย ม.ป.ช.,ม.ว.ม.
ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา  ๑๗.๐๐  น.

กำหนดการบำเพ็ญกุศล

วันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๓)

เวลา ๑๕.๐๐ น.   เชิญโกศศพขึ้นตั้งบำเพ็ญกุศล
เวลา ๑๙.๐๐ น.   แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
สวดพระอภิธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ (แรม ๙ ค่ำเดือน ๓)

เวลา ๑๐.๓๐ น.  พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  ๑๐ รูป
เวลา ๑๒.๐๐ น.  มาติกา - บังสุกุล
เวลา ๑๕.๐๐ น.  เชิญโกศศลแห่เวียนเมรุ และเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน
พระราชทานผ้าไตร ๕ ไตรทอดถวาย พระสงฆ์บังสุกุล
เวลา ๑๗.๐๐ น.  พระราชทานเพลิงศพ

จึงกราบเรียนและเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ
นางจินตนา     เชาวนาศัย
พันตรีนริศรา - นางอัจฉะรีย์ - ดช.ภีม เชาวนาศัย 
นายปริญญา   เชาวนาศัย
นายไมเคิ้ล     เชาวนาศัย
เจ้าภาพ
(กราบขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง)