โครงการดูแลช่วยเหลือและป้องกันการฆ่าตัวตาย

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ ร่วมฟังบรรยายเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

10 กันยายน พศ.2558 ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11

อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ราชวิถี

prevent_suicide_1s