เรียนเชิญ สมาชิกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมงานพิธีรดน้ำขอพรจิตแพทย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอาคารราชสาทิส ชั้น ๙ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ... คลิกอ่านรายละเอียดบัตรเชิญ