ด่วน !! รับสมัครจิตแพทย์ที่สนใจ อายุไม่เกิน 40 ปี ส่งรายชื่อเข้าร่วมโปรแกรม Early Career Psychiatrists Fellowship Program ในงานประชุม WPA  International Congress จะจัดขึ้นที่ Istanbul, Turkey ในวันที่ 19-23 มิถุนายน 2556 นี้ ตามรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้ ส่งกลับมาที่เลขาสมาคมจิตแพทย์ฯ (เปิ้ล) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ เพื่อให้ทางสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เสนอชื่อให้ผู้จัดคัดเลือกเข้าร่วมโปรแกรมตามรายละเอียดดังกล่าวต่อไป