จดหมายข่าวชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุฯ (TSGN) ฉบับที่ 2-2555 ออกแล้ว  สามารถคลิกไปอ่านได้ website ของชมรมฯ www.psychiatry.or.th/TSGN/

หรือคลิกเพื่ออ่านโดยตรงได้ที่นี่

http://www.psychiatry.or.th/TSGN/images/stories/pdf/tsgn_newsletter_2.pdf