ประกาศชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาท จิตเวชศาสตร์ไทย เรื่อง ทุน EGPA 2013 เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The 16th International Congress of the International  Psychogeriatric Association (IPA 2013) ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2556   ณ. กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

และ

ประกาศชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาท จิตเวชศาสตร์ไทย เรื่อง ทุน GNA 2013 เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The 11th  World Congress of Biological Psychiatry  (WFSBP 2013) ระหว่างวันที 23-27 มิถุนายน 2556 ณ เมืองเกียวโต  ประเทศญี่ปุ่น

ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ชมรมฯ