งานเลี้ยงรับรองผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2554 ประกอบด้วย ดร.พอล เอ็ม.แกรนท์ ผู้แทน ศ.นพ. แอรอน ที.เบ็ค ผู้พัฒนา CBT และ ดร.เดวิดที.วอง ผู้ค้นพบยา Fluoxetine โดยราชวิทยาลัยจิตแพทย์ และ สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555

img_3631s   img_3632s