ด้วย ทาง Institute of Brain Medicine (IBM), HK. จัดประชุม Course in Neuro-psychopharmacology ที่ Hong Kong ระหว่างวันที่ 10-11th ธันวาคม 2554 โดยเชิญผ่านมาทาง อ. วีระ ให้ข้อเสนอว่า ยกเว้นค่าลงทะเบียนให้สำหรับแพทย์ไทย ค่าเดินทางค่าที่พักจ่ายเอง (สมาคมฯประชาสัมพันธ์ให้เฉยๆ) ใครสนใจให้ลงทะเบียนโดยตรงกับทางผู้จัดได้เลย