เนื่องด้วยThe Japanese Society of Psychiatry and Neurology (JSPN) จะจัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 112 ในวันที่ 2-4 มิถุนายน 2559 ณ เมือง Chiba ประเทศญี่ปุ่น ในการนี้ ทาง JSPN มีทุนให้กับจิตแพทย์รุ่นเยาว์ โดยผ่านทางสมาคมจิตแพทย์ของแต่ละประเทศ แห่งละไม่เกิน 2 คน โดยผู้จะสมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุไม่เกิน 40 ปี
2. ยังไม่เคยได้รับทุนนี้มาก่อน
3. ต้องเป็นสมาชิกสมาคมจิตแพทย์ ได้รับการเสนอชื่อจากสมาคมฯ ( หากไม่แน่ใจ สามารถตรวจสอบสมาชิกภาพตนเองในสมาคมจิตแพทย์ได้ โทรมาตรวจสอบที่ ส.ท.พีระ มายุศิริ 0816368626 หรือ 02-6404488 ) ต้องผ่านขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบโดยส่งรายละเอียด (ตามไฟล์แนบ) มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ก่อน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะให้สมัครได้เอง

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ของ JSPN ตามลิ้งค์นี้ https://www.jspn.or.jp/modules/english/index.php?content_id=58

การสมัครตามลิ้งค์นี้ https://www.myregistration2.net/jspn112/my/login/english.html

หมดเขตรับสมัคร 15 พฤศจิกายน 2558

(ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก อจ.ศิริไชย ครับ)

ผู้ที่สนใจสมัคร ให้ส่งข้อมูลทั้งหลายผ่านทางสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยก่อน เพราะต้องตรวจสอบข้อมูลสมาชิกภาพของสมาชิกในสมาคมให้ถูกต้อง และสมาคมฯ จะให้ทุนสนับสนุนคนละ 10,000 บาท ( ทาง JSPN สนับสนุนเรื่องค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และเงิน 70,000 เยนให้อยู่แล้ว )

โครงการดูแลช่วยเหลือและป้องกันการฆ่าตัวตาย

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ ร่วมฟังบรรยายเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

10 กันยายน พศ.2558 ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11

อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ราชวิถี

prevent_suicide_1s