ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาสาระน่ารู้สู่ประชาชนเนื่องในวันไบโพล่าร์โลก (World Bipolar Day)

อยู่กับผู้ป่วยไบโพลาร์อย่างไรให้มีความสุข

28 มีนาคม 2560

ห้องประชุมชั้น 12 โซน C ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

การสัมนาการป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 10

ศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559

เวลา 13.00 - 16.00 ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี

suicide