พิธีรดน้ำขอพรจิตแพทย์อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ของสมาคมจิตแพทย์ฯ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 11.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมนายแพทย์ปรีชา ศตวรรษธำรง อาคารราชสาทิส ชั้น 9 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โดยมีกำหนดการดังนี้

          11.30 - 12.00 น.  ลงทะเบียน
          12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน                         
          12.30 - 13.10 น.  กิจกรรมเสวนากับอาจารย์อาวุโส
                                 “ทำงานจริง-คนจริง : การบุกเบิกงานจิตเวชในภูมิภาค”
          13.15 - 14.30 น.  พิธีรดน้ำขอพรอาจารย์จิตแพทย์อาวุโส   
   
          ในโอกาสนี้สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมจิตแพทย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมภายในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ Fax: 02-640-4488

ประกาศผลการตัดสิน

โครงการประกวดหนังสั้นรณรงค์การป้องกันการฆ่าตัวตาย

รางวัลชนะเลิศได้แก่  เรื่อง “A story of june” โดยทีม Dreamblender รางวัล 50,000 บาท

https://youtu.be/ivfofXQX2dk

 

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “เรื่องเล่าที่เราไม่ได้ฟัง” โดยทีม Do it Right รางวัล 20,000 บาท

https://youtu.be/_dT0NILlmMU

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ เรื่อง “River of the death” โดยทีม MOVING IMAGE รางวัล 10,000 บาท

https://youtu.be/FOVigNvEnoQ

 

เรื่องอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวด

Hanged Shop By Cheep Pa Jorn Loung Fram ---

https://youtu.be/cnrJwDoXUaA

ฟ้าหลังเมฆ (The Sky Beyond The Clouds) ---

https://youtu.be/cp4z6sL5S3Q

ฟัง ---

https://youtu.be/Kw0bD2RPJHY

แสงนำทาง (Siren of Life) ---

https://youtu.be/WEiNaUC2vFM

The Interview ---

https://youtu.be/POh9_LBPzAw

STATUS ---

https://youtu.be/o8D-mWNH4Oo

fri-end Zone : เพื่อน (อย่า) ตาย ---

https://youtu.be/Nx-Z_eZVz_0

TOO LATE (สายไปแล้ว) ---

https://youtu.be/w8DtMcgnleY

The Last Straw ---

https://youtu.be/kip2HnHJKEM

Witness | ผู้พบเห็น ---

https://youtu.be/yqICPYid5NM

ไดอารี่...หน้าสุดท้าย (The last page of my diary) ---

https://youtu.be/5diUzGJ6W4E

คิดก่อนทำ ---

https://youtu.be/yiP6qnnEmMc

What's my choice ? ---

https://youtu.be/4OKD_isN340

The Colloquist (คำตอบที่ต้องถาม) ---

https://youtu.be/cYi-TwbAR2w

อยู่ต่อ ---

https://youtu.be/hD7Dk96jeo8

เติมรัก ---

https://youtu.be/RY4osQWjSj8

Kill Me ---

https://youtu.be/8nb5RPZOIoQ

“สร้างหนังสั้น”:The Making of Short Film ---

https://youtu.be/7X16gs8eXB8

(Private) ---

https://www.youtube.com/watch?v=nIVkagNm2n4

จิตแพทย์ไทยกับรางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยมของเอเชียในการประชุม The 2nd World Congress of Asian Psychiatry (WCAP) ณ กรุงไทเป ระหว่างวันที่  7-10 พฤศจิกายน 2552  คณะกรรมการตัดสินผลงานวิจัยได้คัดเลือกผลงานวิจัย 5 เรื่องให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่น จากจำนวนผลงานทั้งสิ้น  178 เรื่อง  โดย 1 ใน 5 เรื่องที่ได้รับรางวัลนั้น เป็นผลงานของ  ผศ.นพ.ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Family violence and its adversity package:  a community survey of family violence and adverse mental outcome among young people in Thailand”


ในภาพซ้ายมือ Prof. Naotaka Shinfuku, President ของ AFPA และ Prof. Chiao - Chicy Chen  President ของ Taiwanese Society of Psychiatry มอบเงินรางวัลพร้อม Certificate ให้กับ นพ.ตะวันชัย

ส่วนภาพขวามือ นพ.ตะวันชัย ถ่ายภาพคู่กับ ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์ นายกสมาคมฯ (วาระ พ.ศ.2551-2552) และ นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายกสมาคมฯ (วาระ พ.ศ.2553-2554)