ด่วน !

สมาคมจิตแพทย์ฯ เปิดรับจิตแพทย์อายุไม่เกิน 45 ปี เข้า Young Psychiatrist Leadership Program  จาก 3 Settings (มหาวิทยาลัย, รพ.จิตเวช ,รพ รัฐ+เอกชน) จำนวน  30 คน  เพื่อเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน 2 ปี ในการสร้างเสริมบทบาทจิตแพทย์สู่สังคมไทย

รายละเอียดโครงการและใบสมัคร ได้ที่ http://www.psychiatry.or.th และส่งใบสมัครได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สมัครได้ภายใน  1 กุมภาพันธ์  ถึง  15  มีนาคม 2556   หากมีปัญหาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อได้ที่ เมล์ดังกล่าว หรือ เบอร์สำนักงาน 02-590 8303 (สมบูรณ์ /เกรียงศักดิ์)


ชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย ขอเชิญสมาชิกชมรมฯ และแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของชมรมฯ ครั้งที่ 23 (ครั้งที่ 1/2556) ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ในหัวข้อเรื่อง A Practical Update on Treatment of Neuropsychiatric Disorders ณ โรงแรมฮิลตัน พัทยา

ชมรมจิตเวชศาตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ ไทย ร่วมกับภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสมาชิกชมรมฯ และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ประสาทจิตเวชศาสตร์ของโรคลมชัก : ความรู้ทันยุค 2556 ณ โรงแรมเชอราตัน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม 2556

รายละเอียดพร้อมใบสมัคร