ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาสาระน่ารู้สู่ประชาชนเนื่องในวันไบโพล่าร์โลก (World Bipolar Day)

อยู่กับผู้ป่วยไบโพลาร์อย่างไรให้มีความสุข

28 มีนาคม 2560

ห้องประชุมชั้น 12 โซน C ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์