โครงการประกวดหนังสั้นสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือป้องกันผู้คิดฆ่าตัวตาย

ข้อมูลเพิ่มเติม (รายละเอียดเดิมคลิกที่นี่)

1. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดและสอบถาม อ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ ในวันที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 16.00 น. ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. สามารถจองที่นั่งได้ที่ ส.ท.พีระ  081-9230162 หรือ 02-6404488 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.