ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ....
ทางกลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้จัดกิจกรรมการอบรมระยะสั้นเพื่อเชิญชวนบุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจด้านสุขภาพเด็ก เข้าร่วมอบรม " Challenges in Pediatrics : season II " ในวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2556 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : http://www.childrenhospital-training.com/