เนื่องด้วยภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กำหนดจัดการประชุมวิชาการ Siriraj Psychopharmacology Update 2013  ในวันศุกร์ที่  19  กรกฎาคม  2556  เวลา 08.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุม 203 อาคารศรีสวรินทิรา  ชั้น 2  ในการนี้ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว