ด่วน !

สมาคมจิตแพทย์ฯ เปิดรับจิตแพทย์อายุไม่เกิน 45 ปี เข้า Young Psychiatrist Leadership Program  จาก 3 Settings (มหาวิทยาลัย, รพ.จิตเวช ,รพ รัฐ+เอกชน) จำนวน  30 คน  เพื่อเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน 2 ปี ในการสร้างเสริมบทบาทจิตแพทย์สู่สังคมไทย

รายละเอียดโครงการและใบสมัคร ได้ที่ http://www.psychiatry.or.th และส่งใบสมัครได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สมัครได้ภายใน  1 กุมภาพันธ์  ถึง  15  มีนาคม 2556   หากมีปัญหาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อได้ที่ เมล์ดังกล่าว หรือ เบอร์สำนักงาน 02-590 8303 (สมบูรณ์ /เกรียงศักดิ์)