ชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย ขอเชิญสมาชิกชมรมฯ และแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของชมรมฯ ครั้งที่ 23 (ครั้งที่ 1/2556) ในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ในหัวข้อเรื่อง A Practical Update on Treatment of Neuropsychiatric Disorders ณ โรงแรมฮิลตัน พัทยา