ชมรมจิตเวชศาตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ ไทย ร่วมกับภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสมาชิกชมรมฯ และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ประสาทจิตเวชศาสตร์ของโรคลมชัก : ความรู้ทันยุค 2556 ณ โรงแรมเชอราตัน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม 2556

รายละเอียดพร้อมใบสมัคร