ข่าวจากสำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต เรื่อง กำหนดการบำเพ็ญพระราชกุศล ศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร. วันที่ ๗ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ สวดพระอภิธรรม เวลา ๑๙ น. ศาลา ๗ วัดมกุฎกษัตริยาราม รายละเอียดอื่นๆ ดูได้ตามไฟล์แนบ