Skip to content

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

โครงการดูแลช่วยเหลือและป้องกันการฆ่าตัวตาย พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 03 กันยายน 2015 เวลา 09:06 น.

โครงการดูแลช่วยเหลือและป้องกันการฆ่าตัวตาย

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ ร่วมฟังบรรยายเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก

10 กันยายน พศ.2558 ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11

อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ราชวิถี

prevent_suicide_1s

 

ผู้มาเยี่ยมชม

สมาคมจิตแพทย์ฯ

logo