Skip to content

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

กิจกรรมนำความรู้สู่ประชาชน เนื่องในวันไบโพลาร์โลก พิมพ์
วันอังคารที่ 03 มีนาคม 2015 เวลา 13:32 น.

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้สู่ประชาชน เนื่องในวันไบโพลาร์โลก เรื่อง

เรียนรู้และเข้าใจ โรคไบโพลาร์
(โรคอารมณ์แปรปรวนชนิดสองขั้ว)

27 มีนาคม 2558 ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 รร.แกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท กรุงเทพ

Poster image

 

ผู้มาเยี่ยมชม

สมาคมจิตแพทย์ฯ

logo