Skip to content

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

กิจกรรมวันวิชาการน่ารู้สู่ประชาชนเรื่อง "อารมณ์คงที่ ชีวิตเป็นสุข" พิมพ์
วันพุธที่ 05 มีนาคม 2014 เวลา 15:12 น.

กิจกรรมวันวิชาการน่ารู้สู่ประชาชนเรื่อง "อารมณ์คงที่ ชีวิตเป็นสุข"

wbd_logoสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย ชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการน่ารู้สู่ประชาชน เรื่อง

อารมณ์คงที่  ชีวีมีสุข

Stable Mood, Good Life

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้

 

ผู้มาเยี่ยมชม

สมาคมจิตแพทย์ฯ

logo