Skip to content

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

แจ้งข่าวถึงสมาชิก พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2012 เวลา 08:03 น.

อาจารย์พัชรินทร์ วนิชชานนท์ถึงแก่กรรม รดน้ำศพ 16.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ วัดสุวรรณ ศาลา 2 ถนนเจริญนคร(ตรงข้ามโรงแรมเพนนินซูลา) สวดอภิธรรมทุกวันเวลา 19.00 น. และเผาศพวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555 เวลา 16.00 น.

 

ผู้มาเยี่ยมชม

สมาคมจิตแพทย์ฯ

logo