Skip to content

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการ Mentor and Mentee (M&M)
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2011 เวลา 21:15 น.

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยมอบทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการ Mentor and Mentee (M&M) จำนวนครึ่งหนึ่ง (10,000 บาท) ให้กับ พญ.วัลลภา บุญพรหมมา จิตแพทย์รุ่นเยาว์จากโรงพยาบาลขอนแก่น (Mentee) สำหรับโครงการวิจัยเรื่อง ความชุกของโรคทางจิตเวชและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในเด็กที่ถูกทารุณกรรม ในโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง  นิรมล  พัจนสุนทร จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (Mentor)

โครงการ Mentor and Mentee (M&M) เป็นโครงการของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้จิตแพทย์รุ่นเยาว์ได้พัฒนาศักยภาพในการวิจัย โดยสมาคมฯให้ทุนสนับสนุนการวิจัยจำนวน 20,000 บาทติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาในการวิจัย (Mentor) ให้ เพื่อดูแลให้คำแนะนำแก่จิตแพทย์รุ่นเยาว์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ (Mentee) ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงจะได้รับการสนับสนุนให้ไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ

 
3rd World congress of Asian Psychiatry
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2011 เวลา 20:49 น.

ขอเชิญสมาชิกสมาคมจิตแพทย์ร่วมประชุม 3rd World congress of Asian Psychiatry ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 4 ก.ย. 2554 Melbourne, Australia ในงานนี้สมาคมจิตแพทย์จะให้ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1) ต้องเป็นสมาชิกสมาคมจิตแพทย์
2) เดินทางไปเป็นกลุ่ม อย่างน้อย 3-5 คน (เพื่อที่จะสามารถกลับมาทำ post-congress ในนามสมาคมฯต่อได้)
3) ต้องกลับมาทำ post-congress meeting ในนามของสมาคมฯเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ไปประชุมมา
4) ต้องไม่ได้รับทุนสนับสนุนการร่วมประชุมจากบริษัทยา

สมาชิกท่านใดสนใจกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล สถานที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ มาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน รายละเอียดการประชุมดูที่ www2.kenes.co/wca/home.aspx

 
ทุนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม ASAD 2011 วันที่5-6 พย. 54 ฮ่องกง
วันเสาร์ที่ 02 เมษายน 2011 เวลา 18:23 น.

ด่วน !! มีทุน EGPA 2011 (Eisai for Geriatric Psychiatry Award) ของชมรม TSGN จำนวน 2 ทุน ให้ไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The 5th International Congress of the Asian Society Against Dementia (ASAD 2011) ระหว่างวันที่5-6 พฤศจิกายน 2554 ณ. เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและพิมพ์ใบสมัครได้ ตามเอกสารที่แนบมานี้

 
กิจกรรมวิชาการชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย ครั้งที่ 2/2554
วันเสาร์ที่ 02 เมษายน 2011 เวลา 15:13 น.

ชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย : Thai Society for Geriatric Psychiatry and Neuropsychiatry (TSGN) : ขอเชิญสมาชิกชมรมและแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการของชมรมฯ ครั้งที่ 18 (ครั้งที่ 2/2554) เรื่อง  Clinical Approaches to Management of Alzheimer’s Disease  ณ   Alila Cha-am Hotel วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2554

อ่านเพิ่มเติม...
 
TSAD activity
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2011 เวลา 00:00 น.

ใบลงทะเบียน การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย (Thai Society for Affective Disorders; TSAD) วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2554 รร.ฮอลิเดย์อินน์ พัทยา จ.ชลบุรี “MOOD DISORDERS: THE CURRENT TRENDS IN 2011” / ใบสมัครสมาชิกชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 16 จาก 18

กิจกรรม

ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557

pat2557-3

pat2557-1

pat2557-2

pat2557-4

ประชุมวิชาการ ประจำปี 2554

pat2554

image5

image6

ประชุมวิชาการ ประจำปี 2553

pat2553

patnight00

patnight01

patnight02

ประชุมวิชาการ ประจำปี 2553

คลังภาพ

apec2012_01
Image Detail

ผู้มาเยี่ยมชม

สมาคมจิตแพทย์ฯ

logo

Login FormWho's Online

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์