Skip to content

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

บรรยายพิเศษ
วันพุธที่ 11 มกราคม 2012 เวลา 00:34 น.
 
Course in Neuro-psychopharmacology
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2011 เวลา 22:06 น.

ด้วย ทาง Institute of Brain Medicine (IBM), HK. จัดประชุม Course in Neuro-psychopharmacology ที่ Hong Kong ระหว่างวันที่ 10-11th ธันวาคม 2554 โดยเชิญผ่านมาทาง อ. วีระ ให้ข้อเสนอว่า ยกเว้นค่าลงทะเบียนให้สำหรับแพทย์ไทย ค่าเดินทางค่าที่พักจ่ายเอง (สมาคมฯประชาสัมพันธ์ให้เฉยๆ) ใครสนใจให้ลงทะเบียนโดยตรงกับทางผู้จัดได้เลย

Attachments:
Download this file (IBM Course Programme.pdf)Course programme188 Kb
Download this file (Registration Form.pdf)Registration form489 Kb
 
ร่วมกันฝ่าวิกฤตน้ำท่วม ...
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2011 เวลา 21:09 น.

สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมสุขภาพจิต และราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  ใคร่ขอความร่วมมือจากพี่ๆน้องๆ จิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านจิตเวชที่มีความประสงค์เข้าไปปฏิบัติการเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ในศูนย์พักพิงและชุมชนต่างๆตามที่ร้องขอ

จิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านจิตเวชท่านใด ไม่ว่าจากหน่วยงานไหนมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ขอให้ลงชื่อตามแบบฟอร์มข้างล่างและส่งไปตามอีเมลที่อยู่นั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราคงให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนตามความสามารถที่ทำได้ ประเทศชาติของเราจะไปรอดก็ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของทุกๆคนในสังคมนะครับ

 
ประชุมวิชาการ สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2011 เวลา 07:48 น.

ด้วยทางสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ การสอบใบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ โดยคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าสอบจะต้อง
1. เป็นสมาชิกสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย
2. ได้รับวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสาขาจิตเวชศาสตร์ด้วย
3. มีประสบการณ์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคจากการนอนหลับมาไม่น้อยกว่า 250 ราย  และอ่านผลการตรวจการนอนหลับมาไม่น้อยกว่า 250 รายภายใน เวลา 5 ปี
4. เข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมการเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย

โดยการสอบ กำหนดสอบปีละ 1 ครั้ง เป็นการสอบภาคทฤษฎีด้วยข้อสอบปรนัย 120 ข้อ และการสอบสัมภาษณ์  โดยเสียค่าสมัครสอบคนละ 5,000 บาท ผู้ที่สอบผ่านจะต้องได้คะแนนสอบภาคทฤษฎีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และผลการสัมภาษณ์ เป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการ

สำหรับงานประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปีของสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 และการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับ ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2554 นั้นจะจัดขึ้น ณ ห้องประชุม วีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช

 
MD Card
วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2011 เวลา 11:30 น.

md_cardคณะกรรมการแพทยสภาได้ออกข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พศ.2551 ซึ่งเรียกย่อๆ ว่า MD Card เพื่อให้แพทย์มีบัตรที่มีชื่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษตรงกับบัตรประชาชน และ Passport ซึ่งสามารถใช้แสดงตนว่าเป็นแพทย์ ทั้งในและต่างประเทศ่ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามปกติในการทำบัตร 1,000 บาท แต่เก็บเฉพาะค่าบัตร MD Card 200 บาทต่อใบเท่านั้น

แพทยสภามีกำหนดออกให้บริการ MD Card Mobile Service ในงานประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยฯ และสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สำหรับแพทย์ที่มีความประสงค์จะทำบัตรดังกล่าว ขอให้ท่านมา Scan ลายนิ้วมือลงบัตร พร้อมกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กำหนด เอกสารที่ต้องเตรียมคือ รูปถ่ายหน้าตรง สุภาพ ขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ + บัตรประชาชนตัวจริง + สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) + ค่าบัตร 200 บาท ทางทีมงาน จะนำไปดำเนินการทำบัตรให้และส่งกลับให้ท่าน

เพื่อความสะดวก สมาชิกสามารถโหลดแบบฟอร์มไปกรอกล่วงหน้าได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง แพทยสภาสามารถมาให้บริการได้แค่วันเดียวคือวันที่ 12 ตค.54

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 13 จาก 18

กิจกรรม

ประชุมวิชาการ ประจำปี 2557

pat2557-3

pat2557-1

pat2557-2

pat2557-4

ประชุมวิชาการ ประจำปี 2554

pat2554

image5

image6

ประชุมวิชาการ ประจำปี 2553

pat2553

patnight00

patnight01

patnight02

ประชุมวิชาการ ประจำปี 2553

คลังภาพ

apec2012_01
Image Detail

ผู้มาเยี่ยมชม

สมาคมจิตแพทย์ฯ

logo

Login FormWho's Online

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์