ด้วย สมาคมจิตแพทย์ฯ ต้องการจะสนับสนุนสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการอบรม  ASEAN Fellowship for Young Psychiatrists  โดยมี Prof.Sartorius เป็นวิทยากร โดยให้ทุนกับสมาชิกสมาคมจิตแพทย์ฯ จำนวน 2 ทุน เป็นค่าลงทะเบียนและค่าที่พักและทางสมาคมจิตแพทย์ให้ทุนเป็นค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับที่ประเทศฟิลิปปินส์  ระหว่างวันที่ 10 -12 พ.ย. 2557 และประชุม AFPMH Conference ต่อวันที่ 13-15 พ.ย. 2557

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ Healthcare Technology Summit 2014 คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด

ict_banner

กิจกรรมวันวิชาการน่ารู้สู่ประชาชนเรื่อง "อารมณ์คงที่ ชีวิตเป็นสุข"

wbd_logoสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย ชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการน่ารู้สู่ประชาชน เรื่อง

อารมณ์คงที่  ชีวีมีสุข

Stable Mood, Good Life

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้