ช่วยกันรักษาชื่อเสียงของจิตแพทย์ไทย ร่วมใจกันตอบแบบสอบถาม WPA-WHO Survey for Revision of the ICD-10
ด้วย อ.พิเชฐ ได้รับ e-mail จาก President ของ WPA ปรึกษาว่า ทำอย่างไรจึงจะได้ response rate จากจิตแพทย์ไทยเพิ่มขึ้น เพราะนับจนถึงวันที่ 10 กันยายน มีจิตแพทย์ไทยตอบแบบสอบถาม online เพียง 49 คนเท่านั้น และ WPA กับ WHO เห็นว่าทุกความเห็นของจิตแพทย์ไทยมีความหมายในการจะพัฒนา ICD-11 จึงขอเชิญชวนจิตแพทย์ไทยทุกท่านโปรดช่วยกันรักษาชื่อเสียงของประเทศไทย โดยการพร้อมใจกัน click ไปตอบแบบสอบถาม WPA-WHO Survey ได้ที่นี่

กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ
พลโท นายแพทย์ อรุณ เชาวนาศัย ม.ป.ช.,ม.ว.ม.
ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์
วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา  ๑๗.๐๐  น.

กลุ่มงานจิตเวช สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ร่วมกับ ชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Neuropsychiatry of stroke : update 2011 วันที่ 23-24 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร ตึกอำนวยการ สถาบันประสาทวิทยา ถนนราชวิถี กทม. รายละเอียดอ่านได้ที่เว็บไซท์ของชมรมฯ (ด่วน! ลงทะเบียนก่อน 31 มค.54 นี้ ในราคาพิเศษ)