ขอเรียนแจ้งว่า ศ.นพ.สงัน  สุวรรณเลิศ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2554

กำหนดการ

วันที่ 27 มิย. 54    รดน้ำศพ เวลา 16.30 น.
วันที่ 27 มิย. – 1 กค. 54 เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 1 กค. 54  เวลา 19.00 น.  ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมจิตแพทย์ฯ
วันที่ 2 กค. 54  เวลา14.00 น.   พระราชทานเพลิง ณ ศาลา 9 วัดชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี

อ.อรรถพล ฝากประชาสัมพันธ์ "การบรรยายพิเศษเรื่อง Basic Psychiatric Genetics and Complex Trait Diseasesโดยคณาจารย์จาก เยล และ ผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการ Thai-US Drug Dependence Genetics Research Training Program ซึ่งจะจัดที่ ตึกแพทย์พัฒน์ ห้อง223 ภายในโรงพยาบาลจุฬา เวลา บ่ายโมง วันที่ 7 กค. นี้ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ ทั้งนี้จะมีการชี้แจงเรื่องของ ทุน Thai-US Drug Dependence Genetics Research Training Program ที่พึ่งได้รับด้วย ผมคิดว่าอาจเอาเรื่องนี้ผูกไปกับ การตั้งกลุ่มยาเสพติด การทำ addiction psychiatry fellowship ได้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน"

ทางสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่าน คณาจารย์ จิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์อำลาและต้อนรับแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 APEC Night 2011 (A Psychiatric Edutainment and Congratulation Night 2011)      ในวันพฤหัสบดีที่  9  มิถุนายน  2554 ณ  ห้องประชุมนายแพทย์ปรีชา ศตวรรษธำรง ชั้น 9 อาคารราชสาทิส สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  โดยมีกำหนดการดังนี้
15.00 - 17.30 น.     ฉายภาพยนตร์
17.30 - 18.00 น.     ลงทะเบียน
18.00 - 19.30 น.      รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน
19.30 - 20.30 น.     นายกสมาคมฯขึ้นเวทีกล่าวเปิดงาน/กล่าวต้อนรับ/ให้โอวาท
พิธีกรเชิญแพทย์ประจำบ้านแนะนำตัว / ตัวแทนกล่าวขอบคุณ กตเวทิตาด้วยพวงมาลัยสด  อาจารย์ให้พร รับขวัญ การแสดงของแพทย์ประจำบ้าน เชิญอาจารย์ร่วมร้องเพลง
20.30 - 21.00 น.    ปิดงาน