ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้สู่ประชาชน เนื่องในวันไบโพลาร์โลก เรื่อง

เรียนรู้และเข้าใจ โรคไบโพลาร์
(โรคอารมณ์แปรปรวนชนิดสองขั้ว)

27 มีนาคม 2558 ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 รร.แกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท กรุงเทพ

Poster image

การบรรยายในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 42
ของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมก­ับสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การพัฒนาเด็กและวัยรุ่นด้านคุณธรรม ใคร ? ต้องทำอะไร ?

โดย ศ.เกียรติคุณ พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ
สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

http://youtu.be/BaYB-xZ4d90