ด่วน !
โครงการ Young Psychiatrist Leadership Program ขอแจ้งกำหนดการใหม่กับทุกท่านดังนี้

1. Module 1 เลื่อน เป็นวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2555

2. Module 2 สุขภาพจิต ชุมชน 17-19 สิงหาคม 2555

3. Module 3 ทักษะสุขภาพจิตชุมชน  21-23 กันยายน 2555

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 23 บ่าย -24 พฤศจิกายน 2555

5. ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาเลเซีย/สิงคโปร์ เดือน มกราคม 2556

    เนื่องด้วย อ.พิเชฐ ได้รับแจ้งจาก Pacific Rim College of Psychiatrists (PRCP) ให้เสนอรายชื่อจิตแพทย์รุ่นเยาว์ ที่มีอายุต่ำกว่า 45 ปี จำนวน 7 คนที่มีผลงานทางวิชาการ และสามารถที่จะนำเสนอ Oral หรือ Poster presentation ในงาน PRCP 2012 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 25-27 ตค.55 ได้ โดยหากผลงานของจิตแพทย์รุ่นเยาว์ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอแบบ oral จะได้เงินรางวัล 1200 เหรียญสหรัฐ  แต่หากได้รับการคัดเลือกแบบโปสเตอร์จะได้รับเงินรางวัล 1000 เหรียญสหรัฐ ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้ โดยขอให้จิตแพทย์รุ่นเยาว์กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองตามจดหมายใน attach file ที่แนบมา  และแนบ abstract ภาษาอังกฤษมาให้ด้วย  โดยส่งมาถึงอ.พิเชฐ ทาง e-mail ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 29 มีค.55 นี้ เพื่อที่จะได้รวบรวมนำเสนอให้กับทางคณะกรรมการพิจารณาภายในวันที่ 30 มีค.55 ที่เขากำหนดมาต่อไป

เรียนเชิญ สมาชิกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมงานพิธีรดน้ำขอพรจิตแพทย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายนนี้ ณ ห้องประชุมอาคารราชสาทิส ชั้น ๙ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา