ด่วน !! มีทุน EGPA 2011 (Eisai for Geriatric Psychiatry Award) ของชมรม TSGN จำนวน 2 ทุน ให้ไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The 5th International Congress of the Asian Society Against Dementia (ASAD 2011) ระหว่างวันที่5-6 พฤศจิกายน 2554 ณ. เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและพิมพ์ใบสมัครได้ ตามเอกสารที่แนบมานี้