สมาคมจิตแพทย์ฯขอเรียนเชิญจิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้านจิตเวชทุกท่าน ร่วมงานรดน้ำ ขอพรจิตแพทย์อาวุโส และร่วมรับประทานอาหารเที่ยง เนื่องในวันสงกรานต์ ที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 11.30 - 13.30 น.