ใบลงทะเบียน การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย (Thai Society for Affective Disorders; TSAD) วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2554 รร.ฮอลิเดย์อินน์ พัทยา จ.ชลบุรี “MOOD DISORDERS: THE CURRENT TRENDS IN 2011” / ใบสมัครสมาชิกชมรมความผิดปกติทางอารมณ์แห่งประเทศไทย