สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ Healthcare Technology Summit 2014 คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด

ict_banner