เนื่องด้วย อ.พิเชฐ ได้รับแจ้งจาก Pacific Rim College of Psychiatrists (PRCP) ให้เสนอรายชื่อจิตแพทย์รุ่นเยาว์ ที่มีอายุต่ำกว่า 45 ปี จำนวน 7 คนที่มีผลงานทางวิชาการ และสามารถที่จะนำเสนอ Oral หรือ Poster presentation ในงาน PRCP 2012 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 25-27 ตค.55 ได้ โดยหากผลงานของจิตแพทย์รุ่นเยาว์ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอแบบ oral จะได้เงินรางวัล 1200 เหรียญสหรัฐ  แต่หากได้รับการคัดเลือกแบบโปสเตอร์จะได้รับเงินรางวัล 1000 เหรียญสหรัฐ ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้ โดยขอให้จิตแพทย์รุ่นเยาว์กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองตามจดหมายใน attach file ที่แนบมา  และแนบ abstract ภาษาอังกฤษมาให้ด้วย  โดยส่งมาถึงอ.พิเชฐ ทาง e-mail ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 29 มีค.55 นี้ เพื่อที่จะได้รวบรวมนำเสนอให้กับทางคณะกรรมการพิจารณาภายในวันที่ 30 มีค.55 ที่เขากำหนดมาต่อไป