เรียนเชิญ สมาชิกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมงานพิธีรดน้ำขอพรจิตแพทย์อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายนนี้ ณ ห้องประชุมอาคารราชสาทิส ชั้น ๙ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา