ตารางประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 39 'จิตเวชศาสตร์ไทย ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง' ปรับปรุงล่าสุด 26 กย.54