อ.อรรถพล ฝากประชาสัมพันธ์ "การบรรยายพิเศษเรื่อง Basic Psychiatric Genetics and Complex Trait Diseasesโดยคณาจารย์จาก เยล และ ผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการ Thai-US Drug Dependence Genetics Research Training Program ซึ่งจะจัดที่ ตึกแพทย์พัฒน์ ห้อง223 ภายในโรงพยาบาลจุฬา เวลา บ่ายโมง วันที่ 7 กค. นี้ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ ทั้งนี้จะมีการชี้แจงเรื่องของ ทุน Thai-US Drug Dependence Genetics Research Training Program ที่พึ่งได้รับด้วย ผมคิดว่าอาจเอาเรื่องนี้ผูกไปกับ การตั้งกลุ่มยาเสพติด การทำ addiction psychiatry fellowship ได้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน"