อาจารย์พัชรินทร์ วนิชชานนท์ถึงแก่กรรม รดน้ำศพ 16.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 ณ วัดสุวรรณ ศาลา 2 ถนนเจริญนคร(ตรงข้ามโรงแรมเพนนินซูลา) สวดอภิธรรมทุกวันเวลา 19.00 น. และเผาศพวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555 เวลา 16.00 น.

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ  โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์  และชมรมจิตแพทย์ภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตเวชสัญจร  “จิตเวชศาสตร์ภาคใต้ 2555” (Psych@South 2012) วันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2555 – วันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช จ.สงขลา

ข่าวจากสำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต เรื่อง กำหนดการบำเพ็ญพระราชกุศล ศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร. วันที่ ๗ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ สวดพระอภิธรรม เวลา ๑๙ น. ศาลา ๗ วัดมกุฎกษัตริยาราม รายละเอียดอื่นๆ ดูได้ตามไฟล์แนบ