เนื่อง ด้วย The Japanese Society of Psychiatry and Neurology ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 110 ในวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2557 ณ เมื่องโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น และได้มอบทุน JSPN annual meeting fellowship award ให้กับสมาชิกสมาคมจิตแพทย์ฯ จำนวน 2 ทุน ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน สนับสนุนที่พัก และให้ค่าเดินทางจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 70,000 Yen

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ....
ทางกลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้จัดกิจกรรมการอบรมระยะสั้นเพื่อเชิญชวนบุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจด้านสุขภาพเด็ก เข้าร่วมอบรม " Challenges in Pediatrics : season II " ในวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2556 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : http://www.childrenhospital-training.com/
wcap2013-icoแบบฟอร์มลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมในงาน World Congress of Asian Psychiatry (WCAP) ครั้งที่ 4 ในวันที่ 20-23 สิงหาคม 2556 นี้ ณ โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว. สำหรับคนไทยดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้จากไฟล์ที่แนบมานี้
เว็บไซท์การประชุม : www.wcap2013.com

เนื่องด้วยภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กำหนดจัดการประชุมวิชาการ Siriraj Psychopharmacology Update 2013  ในวันศุกร์ที่  19  กรกฎาคม  2556  เวลา 08.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุม 203 อาคารศรีสวรินทิรา  ชั้น 2  ในการนี้ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว

Invitation to join WHO’s Global Clinical Practice Network for ICD-11 Mental and Behavioural Disorders

Dear Member,

The World Health Organization (WHO) is currently developing the next version of the International Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-11), scheduled for publication in 2015. The Psychiatric Association of Thailand has already made a contribution to the ICD revision by participating in the WHO-WPA Global Survey of psychiatrists’ Attitudes Towards Mental Disorders Classification.  The main international results of this study were published in World Psychiatry, provided important initial input to help inform the content and structure of the ICD-11 chapter on Mental and Behavioural Disorders.