คำปราศรัยนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย


นายแพทย์ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์

เนื่องในโอกาสการสัมมนาวันป้องกันการฆ่าตัวตาย  วันที่ 9 ก.ย 2556 ณ.โรงพยาบาลราชวิถี

   สวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน  เป็นเวลา 7 ปีต่อเนื่องกันมาที่ชมรมป้องกันการฆ่าตัวตายร่วมกับสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยและกรมสุขภาพจิตจัดการสัมมนาขึ้นมา เพื่อที่จะให้เกิดความตระหนักในวันป้องกันการฆ่าตัวตาย  โดยที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลราชวิถี

เนื่อง ด้วย The Japanese Society of Psychiatry and Neurology ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 110 ในวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2557 ณ เมื่องโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น และได้มอบทุน JSPN annual meeting fellowship award ให้กับสมาชิกสมาคมจิตแพทย์ฯ จำนวน 2 ทุน ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน สนับสนุนที่พัก และให้ค่าเดินทางจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 70,000 Yen

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ....
ทางกลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้จัดกิจกรรมการอบรมระยะสั้นเพื่อเชิญชวนบุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจด้านสุขภาพเด็ก เข้าร่วมอบรม " Challenges in Pediatrics : season II " ในวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2556 ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : http://www.childrenhospital-training.com/
wcap2013-icoแบบฟอร์มลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมในงาน World Congress of Asian Psychiatry (WCAP) ครั้งที่ 4 ในวันที่ 20-23 สิงหาคม 2556 นี้ ณ โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว. สำหรับคนไทยดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้จากไฟล์ที่แนบมานี้
เว็บไซท์การประชุม : www.wcap2013.com

เนื่องด้วยภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กำหนดจัดการประชุมวิชาการ Siriraj Psychopharmacology Update 2013  ในวันศุกร์ที่  19  กรกฎาคม  2556  เวลา 08.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุม 203 อาคารศรีสวรินทิรา  ชั้น 2  ในการนี้ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว