ประกาศชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย เรื่อง ทุน EGPA 2012 (Eisai for Geriatric Psychiatry Award 2012) เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The Asia Pacific Stroke Conference 2012 (APSC 2012) ระหว่างวันที่10-12 กันยายน 2555 ณ. Keio Plaza Hotel กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ของชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย (TSGN)